klimasimge

Klima Teknik Terimleri

SPLİT: Ġngilizceden gelen bir kelimedir. “Ayrık” anlamına gelir. Klimanın iç ve dış iki ayrı üniteden geldiğini anlatır.

HEAT PUMP: Türkçe karşılığı ısı pompasıdır. Bu özelliğe sahip klimalar elektrik enerjisini direkt olarak ısıya çevirmek yerine, dışarıdaki ısıyı içeriye taşıyarak ortamı ısıtırlar.

KOMPRESÖR: Soğutucu akışkanı evaparatörden kondensöre pompalayan klimanın önemli bir parçasıdır.

EVAPARATÖR: Klimanın soğutma yaparken soğutucu akışkanın sıvı olarak girip buharlaşarak gaz olarak çıktığı eşanjördür. Split klimalarda iç ünitelerdedir.

KONDANSER: Klimanın soğutma yaparken soğutucu akışkanın gaz olarak girip soğuyup yoğunlaşarak sıvı olarak çıktığı eşanjördür. Split klimalarda dış ünitelerdedir.

BTU: ingilizce British Thermal Unit (ingiliz ısı birimi) sözcüklerinin kısaltılmasından oluşur.Bir libre suyun sıcaklığını bir Fahrenhayt değiştirmek için gereken ısı miktarıdır. Klimalarda Btu/h olarak yani klimanızın bir saatte ortamdan taşıdığı ısı miktarını belirtmek için kullanılır.

COP: Klimanızın birim zamanda yaptığı ısıtma veya soğutma miktarının harcadığı elektrik enerjisine oranıdır. COP iç, dış ortam sıcaklıklarına ve klimanın kalitesine bağlıdır.

Bilindiği gibi klimalar çok elektirik çeken makinelerdir. Bu nedenle klima alırken 1 sesine (desibel değerine) ,iki enerji sarfiyatına çok dikkat edin. Pahalı ama düşük enerji sarfiyatlı bir klima uzun vadede fiyat farkını amorti edebilecektir. Ayrıca astım gibi nefes sorunlarınız varsa ,evinizde sigara içiliyorsa filitre seçeneklerinede dikkat etmeniz isabetli olacaktır. Aşağıda klimaların üzerinde bulunan bazı simgelerin açıklaması verilmiştir.

Klima Seçimi

Klima Tipleri :

1. Split Klimalar : Split klimalar iç ve dış ünite olarak iki parçadan oluşur. Dış ünite komprasör (soğutucu akışkanı çevirir) ve kondanser (sıcaklığı dışarı atarak soğutucu akışkanı soğutur)den oluşur. İç ünitesi ise evaparatördür (ortam havasını soğutarak ortama dağıtır.).

Daha fazla oku “Klima Seçimi”

  • 1 . Kompresör : Sistemin içinde gaz halinde bulunan akışkanı yüksek basınçlı gaz haline dönüştürüp devreye pompalar.

  • 2 . Kondenser : Yüksek basınç ve sıcaklıkta , gaz halindeki akışkanın yoğuşma gizli ısısını atarak sıvı hale geldiği yerdir.

  • 3 . Evaporatör : Düşük basınç ve sıcaklıktaki sıvı akışkanın buharlaşma gizli ısısını ortamdan çekip akışkanın gaz haline geldiği yerdir.

  • 4 . Receiver : Sistemin içinde dolaşan akışkanı depolar , içindeki nem ve pislikleri alır.

  • 5 . Evaporatör Fanı : Elektrik motorundan aldığı tahrikle çalışan fan evaporatörün üzerinden aldığı soğuk havayı kanallara üfler

  • 6 . Kondenser Fanı : Elektrik motorlu fan kondenser ısındığı zaman termostatı sayesinde devreye girerek soğutma yapar

  • 7 . Kompresör Kasnağı : Motor kayışından aldığı tahrikle kompresörün çalışmasını sağlar

Soğutma Birimi

Klimaların soğutma değerini ifade eden birim, kısaltılmış hali BTU olan British Thermal Unit’tir. Watt ve Joule arasında direk ilişki kurulabilen bu birim soğutma gücü için özellikle kullanılmaktadır. Soğutulacak odanın özellikleri, soğutma için gereken BTU değerini vermektedir. Aşağıda bir odayı soğutmak için verilmesi gereken BTU değerinin, odanın özelliklerinden nasıl etkilendiğini görebileceksiniz.

Daha fazla oku “Soğutma Birimi”

Soğutucu Akışkanlar

Ana madde: Soğutucu Akışkanlar

Soğutma makinalarında önceleri amonyak ve karbondioksit kullanılmıştır. Günümüzde ise freon kullanılmaktadır. Soğutucu akışkanlar şu özelliklere sahip olmalıdır :

Buharlaşması ve sıvılaşması uygulanabilir basınçlar altında olmalıdır
Buharlaşma sıcaklığı mümkün olduğunca düşük olmalıdır
Kimyasal olarak ayrışmamalı , yanmamalı , zehirli olmamalı ve metal yüzeylerle reaksiyona girmemelidir.
Düşük güç ile çalışabilmelidir
Maliyeti düşük olmalı ve kolay temin edilebilmelidir.
Çevreyi kirletmemesi gereklidir.
İçinden geçtiği boru vs. paslandırmamalıdır.

En çok kullanılan soğutma akışkanları şunlardır:
Freon 12
Freon 22
Freon 134a
Freon 407c
Freon 410A ( Ozona zararsızdır. ) 407c nin muadili olup daha verimli olduğundan 407c nin yerini tamamen almıştır.
Amonyak (Amonyak; patlayıcı,yanıcı ve zehirlidir.)
Freon 12
Frigen 12
Kaltron 12
Genetron 12
Kükürtdioksit

Freon 12, freon gazının F11 , F12 , F13 , F22 , F502 gibi türleri vardır. Bileşiğinde C , Cl ve F bulunur. Çoğunlukla klima cihazlarında bu gaz kullanılır. F12’nin atmosferik basınçta kaynama noktası –29,8 °C , donma noktası –157,78 °C ‘dir. Yoğunluğu havanın yoğunluğundan büyüktür. Renksiz bir gazdır.

Klimaların Çalışma Prensipleri

Klimanın çalışma yöntemi, belirli bir basınç altında bulunan sıvı haldeki akışkanın istenilen sıcaklıkta buharlaştırılması ve buhar halden tekrar sıvı hale döndürülmesidir. Çalışma prensibini termodinamiğin ikinci kanunu açıklar.

Daha fazla oku “Klimaların Çalışma Prensipleri”

Klima

Klima, soğutma çevrimi kullanılarak bir ortamdan ısı çekmek (yani ortamın sıcaklığını azaltmak),fazla nemini alıp ortama taze hava sağlamak için tasarlanmış sistem veya mekanizmadır. İnsanların bulundukları çevre, ortam içinde sıcaklığın ayarlanabilmesi, bulunulan ortamın konforunu artırır. İnsanın rahat ettiği çevre sıcaklığı bir başka ifadeyle rahatlık sıcaklığı bulunan ortamdaki hava sıcaklığıyla havanın nem oranına bağlıdır. Aşırı nem aşırı sıcaklıktan daha rahatsız edicidir. Örneğin 40 °C sıcaklık ve %10 nispi neme sahip bir hava 30 °C sıcaklık %80 nispi neme sahip bir havaya göre daha iyidir , çünkü nem oranı arttıkça insan vücudunun sıcaklık karşısındaki reaksiyonu yavaşlar. Bu nedenle klimalarda yalnızca havanın soğutulması yeterli olmaz nem oranının da ayarlanması gerekir. Bu işlemlerin yapılmasına klimalandırma veya iklimlendirme denir. Bu amaçla kullanılan donanıma ise klima (En:air conditioner) denir.

tesisat-bakim
Yazan:EHS / Genel / 0 Yorum

Kalorifer Tesisatı Bakımı

Yıllardır kullanmakta olduğunuz cihazlarınıza bağlı radyatörlerdeki su kirlenmekte ve temizlenmesi gerekirr.Aksi halde radyatör diplerinde çamur seklinde tortu oluşur ve suda ağırlık meydana getirdiğinden suyun akış hızı yavaşlar.İyi devir daim olmayan su kombiye uzak olan radyatörlerin ısınmasına engel olmaktadır.

 

Daha fazla oku “Kalorifer Tesisatı Bakımı”